Форма за кандидатстване за франчайзинг

Вашето име*

Email*

Телефон*

Населено място, в което искате да развивате франчайз*

Защо искате да създадете франчайз на Sushi Point*

Ако има нещо, което искате да допълните