Искате нов бизнес свързан с японския специалитет суши? Станете наш партньор!

Нашият франчайз се основава на цялостна система от всичко необходимо за стартиране на бизнес за приготвяне на суши, а именно:

  • цялостно теоретично и практично обучение на персонал
  • информация и съвети относно необходимото оборудване
  • установяване на взаимоотношения с доставчици
  • предоставяне на продукти и техника от първа необходимост
  • изграждане на присъствие в интернет (уеб сайт, Facebook, Instagram, Google профили)
  • подкрепа свързана с рекламата
  • дизайн на лого

Нашата основна цел е да помогнем максимално новостартиращия бизнес на франчайзополучателя, така че неговите вложения да бъдат с бърза възвръщаемост

Франчайзополучателите могат да бъдат от всеки град или курорт в страната.

Финансовите такси и плащания зависят от конкретния обект. Най-общо те се разделят на фиксирана първоначална такса и регулярни месечни плащания като процент от реализирания оборот. По желание е възможно поемането на интернет рекламата от нас срещу фиксирано месечно заплащане, договорено между страните.

Като конкретни цифри може да споменем, че първоначалната франчайз такса е в диапазона 10000-15000 лева, регулярните такси са в размер на 5-10%, а маркетинговите разходи са по договаряне.

Срокът на договора може да бъде от 3 до 5 години.

Ако се интересувате от франчайз на Sushi Point, моля попълнете формата за кандидатстване.

След преглед на предоставената информация ще се свържем с Вас за уговаряне на среща.